Klobásná

Les za Veselím n. Luž. V jeho západní části je 65 žárových mohyl v deseti řadách ze staršího a středního období hradištní kultury (7. až 10. stol.). Na východním okraji lesa u Zlukova je 14 mohyl. Mohyly byly objeveny v letech 1886 – 1900. Jedna z nich, kamenná o výšce jednoho metru a půdorysu 7,1 x 7,5 m, má v nitru žárové ohniště. Zdá se nesporným, že jde o slovanské mohyly.