Řípec

Ves připomínána již v 10. stol. (Dráchovští), od r. 1360 v držení Rožmberků. První dochovaná písemná zpráva o obci je z roku 1363. V r. 1590 zaznamenáno velké zemětřesení. Kolem roku 2000 se zde postavila nová ulice, kde vyrostlo asi 10 domů. Totéž se stalo kolem roku 2005. Před i za vesnicí boží muka. Na návsi tabule s informacemi o vesnici. Kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1881–85. Památník obětem 1. sv. války. Kaplička sv. Jana Nepomuckého.