Aktuality

Následky květnové vichřice na Bechyňsku

Vichřice, která na počátku května vyvrátila na Bechyňsku velké množství stromů zkomplikovala v některých místech i průchod trasou Stezky podél Lužnice. Na většině dobře přístupných míst majitelé lesů na náš pokyn již stromy padlé přes cestu odstranili. Hůře prostupný tak zůstává poslední část v úseku Bechyně - Nový hřbitov, a to za vodopádem ve směru Nový hřbitov a dále Dobronice, kde leží přes cestu 4 mohutné smrky. Ty podle vyjádření majitele lesa nelze přeřezat, budou v průběhu léta celé odtaženy. Jsou však již odřezány jejich špičky a tak se tato překážka dá těsně podle vody obejít.

Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena

Po půlroční průzkumné práci v roce 2012 a další dvouleté systematické práci od června 2012 do dubna 2014 byla počátkem května t. r. stezka podél Lužnice slavnostně otevřena. Tato 230 km dlouhá dálková pěší trasa od pramene Lužnice v Rakousku (Karlstift) až po ústí Lužnice do Vltavy (Týn nad Vltavou), byla otevřena na dvou místech: 4. 5. 2014 byl otevřen rakouský úsek ve městě Weitra a o týden později 11. 5. 2014 byla v Bechyni otevřena Stezka celá.