Areál kláštera Řádu sv. Augusta

Založili r. 1367 Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka. Původní gotická část s kaplí sv. Vincence, dobudovaná po r. 1370, klášterní ambit s polychromovaným žebrovím a freskami z počátku 15. století se dochovaly v původním stavu. Klášterní budovy ve stylu baroka byly postaveny r. 1750. Klášter se stal po svém založení významným střediskem umění a vzdělanosti. Jeho nadace tvořily r. 1379 téměř čtvrtinu hodnoty pozemků a platů Třeboňska. Byl zrušen v r. 1785.