Blatské muzeum (Soběslav)

Muzeum v Soběslavi je rozděleno na dvě části.

V Rožmberském domě, který koupil r. 1581 společně se sousedním domem pro Zuzanu Vojířovou Petr Vok z Rožmberka, Blatské muzeum (ul. Petra Voka 152, tel.: 381 524 425, www.husitskemuzeum.cz; otevřeno V.–IX. Út–Ne 9–17 hod.) s expozicí Příroda Táborska. Ve Smrčkově domě – renesanční dům se dvěma štíty a arkýřem na nám. Republiky, 1564–65, expozice Blatského muzea (nám. Republiky 107, tel.: 381 524 853; otevřeno V.–IX. Út–Ne 9– 17 hod.) Národopis Blat a Kozácka a Pamětní síň Otakara Ostrčila (1879–1935), hudebního skladatele, žáka Z. Fibicha, od r. 1920 šéfa opery ND.

Soběslav - Rožmberský dům (© Jan Havelka)

Soběslav - Rožmberský dům

Soběslav - Smrčkův dům (© Jan Havelka)

Soběslav - Smrčkův dům