Tento úsek začíná etapou, která je celá věnovaná městu Tábor. Toto město je nejbohatší na historické památky z celé trasy. Město leží na vysokém pravém břehu řeky Lužnice mezi řekou a hlubokým údolím, přehrazeným vysokou středověkou hrází, která vytváří údolní nádrž Jordán (nejstarší podobné údolní vodní dílo ve střední Evropě).

Pod Táborem vtéká řeka do hlubokého údolí, ve kterém, s výjimkou několika níže položených částí břehu, setrvává přes 30 km až do Koloděj. Teprve těsně nad Kolodějemi se údolí trochu rozevírá. Toto hluboké údolí je velmi romantické. Na obou březích je množství divokých skal. Cesta prochází kolem řady podivuhodných skalek, při pohledu na ně si může turista domýšlet, což můžou představovat. Na řece je zde řada starých mlýnů a více či méně zachovaných jezů. Je zde nejen nejstarší řetězový most v Čechách, ale i mnoho více než 80 let starých objektů, vybudovaných našimi předchůdci: exponované stezka je podpírána na sucho zděnými zídkami, jsou zde mostky a dokonce i vysutá estakáda (lávka) a turistický tunel. 

Takto vtéká Lužnice pod jedno z nejkrásnějších historických měst v Česku – Bechyni. Mezi Táborem a Bechyní teče Lužnice pod dvěma zříceninami hradů: hradu Příběnice a hradu Dobronice. V Bechyni se přímo nad řekou tyčí středověký klášter a na skalnatém ostrohu stojící velký renesanční zámek (pův. hrad). Celé město leží na skalnatém hřbetu obtékaném z jedné strany Lužnicí a z druhé strany říčkou Smutná. Město má téměř dokonale zachované středověké opevnění.  Pro Bechyni není v průvodci uvažována zvláštní etapa, ale chcete-li ji poznat a navštívit všechny zajímavé objekty, je lepší vyhradit si i pro toto město celý jeden den.

Za Bechyní pokračuje řeka stále hlubokým skalnatým údolím, na stezce je zde další estakáda kolem skály. Pro ní ústí do Lužnice skalnatý kaňon s potokem – Židova strouha. Pak přijde na řadu osada Koloděje (součást města Týn nad Vltavou) a v ní stojící zámek. K ústí zbývá již jen 5 km. Údolí se postupně rozevírá, na levém břehu nás pozdraví poslední vysoká skála příhodně nazvaná Překvapení. Pak již je to jen kousek k Božím mukám, stojícím na špičce břehu mezi Lužnicí a Vltavou. 

V první části tohoto úseku, zejména v létě, uvidíme na řece velké množství vodáků, hlavně mezi Táborem a Bechyní. V Bechyni je totiž nejlepší dopravně přístupné místo, ve kterém většina vodáků končí svoji pouť ze Suchdola nad Lužnicí. V Kolodějích již začíná hladina říčního jezera nad 100 m vysokou přehradou Orlík na Vltavě. 

Nejbližší místo s dopravní obslužností u soutoku obou řek je další historické město Týn nad Vltavou.  

Etapy v tomto úseku

Etapa IV/1: Tábor

Tábor, město se zhruba 36 tis. obyvateli, je hospodářským, správním a kulturním centrem Táborska. Historické jádro města se rozkládá na hřebeni mezi Lužnicí a středověkým rybníkem Jordán. Původní osada byla založena před rokem 1232 Vítkem z Klokot. Město a hrad založil král Přemysl Otakar II. kolem r. 1270 a nazval je Hradiště. R. 1277 bylo vypáleno rodem Vítkovců. Snad až ve 14. stol. založili Sezimové z Ústí hrad, později zvaný Kotnov. R. 1420 zde husité vybudovali město, které bylo nazváno podle biblické hory Tábor. Město bylo osídleno obyvatelstvem z opuštěného a vypáleného Sezimova Ústí. R. 1437 se Tábor stal královským městem. Staré město má charakter husitské pevnosti (úzké křivolaké uličky se zaoblenými rohy domů, dvorce a sklepy). Historické jádro města (17,4 ha) bylo v r. 1961 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Odbor KČT zde byl založen již r. 1893.

Etapa IV/2: Tábor – Dobronice u B.

Úsek z Tábora do Dobronic u Bechyně patří k nejstarším na trase. Již na konci 19. století zde byla vybudována turistická stezka. Hlubokým údolím Lužnice vede trasa po cestách s přírodním měkkým povrchem. V okolních lesích je k vidění rozmanitá fauna a flora, kolem stezky množství romantických skalních útvarů a na Lužnici jezy a peřeje.

Etapa IV/3: Dobronice u B. – Bechyně

Etapa vede z velké části zde již značně hlubokým údolím Lužnice. Řeku po obou stranách lemují krásné lesy a cestou můžeme potkat množství dramatických skalních útvarů na obou březích i uprostřed řeky. Cílové město Bechyně nás posléze přivítá vysokým železobetonovým mostem. Zde vystoupáme na skalnatý ostroh mezi Lužnicí a říčkou Smutná, na kterém se město nachází.