Dráchovské tůně

Přírodní rezervace (37,98 ha, vyhlášena r. 1996) – slepá ramena a nivní tůně obklopené mokřady, významná flóra a fauna – ohrožené druhy vázané na vodní prostředí. Tůně jsou různého charakteru (od malých, mělkých, zcela pokrytých vegetací až po poměrně hluboké a velké tůně). Mezi tůněmi a slepými rameny se dříve nacházely nejčastěji vlhké louky. Dnes jsou vlhké louky v původním stavu zachovány již jen v oblasti PR. Část dnešního území rezervace byla zřejmě řečištěm Lužnice (usuzuje se na to podle slepých a odvodněných ramen řeky).