Dvůr Hamr

Bývalá kovářská dílna, jejíž stroje byly poháněny vodním kolem. Voda tímto způsobem poháněla především ohromná kladiva – buchary. Dnes penzion a farma. (tel: 777 810 553)