Etapa I/1A: Pramen Lužnice – Weitra (přes obec St. Martin)

Gabrielino údolí (© Elisabeth Schmid)

Gabrielino údolí

Tato etapa vede od pramene až k železárně stejně jako etapa I/1B a dále podél Lužnice, kolem papírny a města Sankt Martin až ke Gabrielinu údolí u města Weitra, kde se obě trasy opět sbíhají. Trasa je dlouhá 28,4 km.

Přístupová místa: 

Železnice Waldviertelbahn: St. Martin a Weitra
Autobus: Karlstift, Steinbach, St. Martin und Weitra (Bus-Nr. 1332, 1362, WA41)

Trasa: 

 PRAMEN LUŽNICE – 2 km – KARLSTIFT – 8 km – EISENWERK – 6,9 km – STEINBACH – 3,5 km – SANKT MARTIN – 8 km – WEITRA

Popis trasy: 

Pramen Lužnice leží v nadmořské výšce 972 m na severním úpatí hory Aichelberg v severozápadní části pohoří Waldviertel. 

Pokračujeme po naší trase doleva, projdeme kolem Kaple Svaté trojice a dojdeme do obce KARLSTIFT. Půjdeme kolem kostela a přijdeme k silnici. Naproti se nachází studánka Wasserscheidebrunnen (rozvodí) a informační tabule. Chceme-li si prohlédnout rybník Stierhüblteich, pokračujeme od této informační tabule doleva, hned za dalším domem (Karlstift 35) zabočíme doprava a pokračujeme po cestě „Hochmoorweg“ č. 85. Poté se na trasu stejnou cestou opět vrátíme.

Abychom se dostali zpět na naši trasu, dáme se od informační tabule opět doleva a po značené cestě půjdeme opět doleva k vleku (Aichelberglifte Karlstift).

Vstoupíme do lesa a pokračujeme podél potoka Einsiedelbach po značené lesní cestě až dorazíme na silnici v blízkosti údolí Joachimstal. Po té pokračujeme doprava, pak odbočíme doleva do lesa a zanedlouho dojdeme k řece Lužnici, která v těchto místech krátce překračuje hranici s Českou republikou. Přejdeme lávku, mineme starý mlýna a po několika metrech přijdeme na rozcestí EISENWERK.

Zde se rozdělují trasy etap - I/1A (Sankt Martin) a I/1B (Nebelstein).

U železárny se dáme doprava a jdeme po cestě č. 608. V místě zvaném Stegmühle přijdeme k silnici, na níž zahneme doprava, poté za mostem půjdeme doleva a dojdeme do obce Angelbach. Po ostré pravotočivé zatáčce odbočíme u hasičské zbrojnice z této silnice doleva na cestu Güterweg a pokračujeme směrem na východ až k Božím mukám. Zde si můžeme prohlédnout legendární kámen „Heuschoberberg“ (200 m od této odbočky pokračujeme po trase 608 a opět se vrátíme). U již jmenovaných Božích muk pokračujeme podél okraje lesa směrem k Lužnici. Na cestě dojdeme k Papírně, kde se vyráběl ručně papír. Zde si každý může sám vyrobit papír v kádi. Dále pokračujeme po cestě doprava až k usedlosti Böhmmühle a zabočíme poté doleva na cestu, která nás přivede do obce STEINBACH. Asi 1,8 km odtud se nachází oblíbený hostinec s posezením v sudech, Fassldorf, který určitě stojí za návštěvu.

U hostince ve Steinbachu se dáme doprava ve směru na Mühlbach a poté opět doleva. Po 500 m dojdeme ke kolejím úzkorozchodné železnice (Waldviertelbahn) z Gmündu do městečka Groß Gerungs, podél nichž pokračujeme nyní do obce SANKT MARTIN. Naproti nádraží ve Steinbachu se nachází originální řezbážství Kapeller.

U kostela zabočíme doleva, přejdeme hlavní silnici a poté se dáme vpravo. Po chvíli odbočíme doprava. To už se před námi otevírá úchvatné údolí řeky Lužnice. Přejdeme řeku, jejíž tok se v těchto místech značně rozšiřuje, znovu také hlavní silnici a přicházíme k prvním domům obce Roßbruck. Pokračujeme dál podél Lužnice obcemi Schöllbüchl, Anger, Langfeld a Schützenberg, až konečně dorazíme do Gabrielina údolí, kde narazíme na variatu 1/1B naší trasy. V Gabrielině údolí se nachází také volně přístupný park s Kneipovými lázněmi (Barfußpark).

Pokračujeme po proudu řeky směrem na město Weitra, přejdeme přes řeku Lužnici a jsme na okraji města. Na levé straně na druhém břehu se nachází špitál (chudobinec) a špitální kostel, jejichž návštěva je určitě zajímavá. Tady můžeme dostat klíč od brusírny olovnatého skla Ruß, která se nachází asi 200 m odsud. Mineme brusírnu a dorazíme ke staré městské hradbě, po staré pěšině příp. po 80 schodech dojdeme do cíle na náměstí města WEITRA.

Informační centra:

Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Karlstift
Karlstift 1, 3973 Karlstift
Telefon: +43 (0) 2816/230
E-Mail: office@karlstift.at
Web: www.karlstift.at


Marktgemeinde St. Martin
St. Martin 1, 3971 St. Martin
Telefon: +43 (0) 2857/2262
E-Mail: gemeinde@st-martin.eu
Web: www.st-martin.eu

Informační centrum Weitra
Rathausplatz 1, 3970 Weitra
Telefon: +43 (0) 2856/2998
E-Mail: info@waldviertel.incoming.at
Web: www.weitra.gv.at

Gabrielino údolí (© Elisabeth Schmid)

Gabrielino údolí

Železnice Waldviertel (© Waldviertel Tourismus - Reinhard Mandl)

Železnice Waldviertel

Schwammerlschnitzer (© Schwammerlschnitzer Kapeller)

Schwammerlschnitzer

Městské hradby Weitra (© Stadtgemeinde Weitra)

Městské hradby Weitra

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.