Etapa II/1A, podél Staré řeky: Chlum u Třeboně – Třeboň

Teich  Starý Hospodář - Deich (© Rostislav Kašovský)

Teich Starý Hospodář - Deich

18 km dlouhý úsek vede nejprve po červeně a z druhé poloviny po zeleně značené stezce. Lemuje je nespočet rybníků. Významné body tvoří Rozvodí a Lužnice, která v tomto prostoru meandruje.

Přístupová místa: 

Chlum u Třeboně:
bus – centrum - u rozcestí CHLUM U TŘEBONĚ (BUS), leží na trase Stezky
vlak – železniční stanice Majdalena vzdálená 4 km od centra Chlumu u Třeboně, možno použít bus

Třeboň:
bus – autobusové nádraží, leží na trase stezky – rozc. TŘEBOŇ (BUS)
vlak – železniční stanice Třeboň-Lázně, na trasu stezky odtud po modré značce k náměstí, rozc. TŘEBOŇ (nám.)

Trasa: 

 CHLUM U TŘEBONĚ (bus) – 4 km –  STARÝ KANCLÍŘ – 3 km –  STARÝ HOSPODÁŘ – 2 km –  U DLOUHÉHO MOSTU – 1 km –  ROZVODÍ – 0,5 km –  U SPLAVŮ (park.) – 2 km –  ZÁMECKÉ POLESÍ (rozc.) – 2,5 km –  POD VELKÝM STAVIDLEM – 0,5 km –  OBORA – 1,5 km –  SVĚT (ryb.) – 0,5 km –  ŠUSTŮV POMNÍK – 0,5 km –  TŘEBOŇ (nám.)
 

Popis trasy: 

Od rozc. CHLUM U TŘEBONĚ (bus). (Tip na koupání: zde v rybníku Hejtman nebo v pískovnách Cep a Tušťské pískovny u Majdaleny). Turistické informační centrum se nachází 50 m rovně, my se ale vydáme od rozcestí CHLUM U TŘEBONĚ (bus) doprava po červeně značené stezce kolem ryb. Hejtman. Vlevo mineme zámek se zám. parkem. Po 300 m stoupá naše trasa do prudšího kopce, po obou stranách vidíme křížovou cestu, vedoucí až ke kostelu Nanebevzetí P. Marie a na náměstí. Z náměstí vyjdeme na protější straně cestou doleva, která nás zavede na hlavní silnici. Po ní odbočíme vpravo a cca po 150 m vlevo, stále po červené značce. Cesta se zde zúží, jdeme rovně a vyjdeme z obce. Pokračujeme po červené značce 2,5 km, míjíme bílý statek, dále přejdeme silnici k rozc. STARÝ KANCLÍŘ. Na kraji hráze stejnojmenného rybníka. (Cca 500 m vlevo se nachází NPP Vizír). Pokračujeme stále po červené značce. Po 500 m míjíme Zámeckou myslivnu. Značená cesta přijde na šíji mezi rybníky Staré jezero (vpravo) a Nové jezero (vlevo). Po cca 1300 m přijdeme ke křížku a přístřešku na břehu rybníků Nový Hospodář a Žofinka. Zde začíná místní naučná stezka Mikuláše Rutharda. Pokračujeme po břehu rybníka Žofinka a Výtopa, až přijdeme k rozc. STARÝ HOSPODÁŘ. Rozcestí leží na břehu rybníka Starý Hospodář. Cestou si všimneme nápadných stromů spadlých ve vodě. Pokračujeme po červeně značené stezce až k rozc. U DLOUHÉHO MOSTU.

Zde se trasa dělí na dvě paralelní trasy Stezky podél Lužnice:

  • Trasa podél Staré řeky přes Třeboň kolem rybníka Rožmberk, přes obce Lužnice, Klec, Vlkov až do Veselí n. Lužnicí (cca 45 km) – ozn. písmenem „A“,
  • Trasa podél Nové řeky kolem obce Stříbřec, přes Stráž n. Nežárkou, odtud podle Nežárky kolem zámku Jemčina, Hamr až do Veselí n. Lužnicí (cca 50 km) – ozn. písmenem „B“

Trasa 1A – podél Staré řeky:

Z rozc. U DLOUHÉHO MOSTU se vydáme 1 km doleva po zelené značce ke křižovatce ROZVODÍ ve stejnojmenném místě, kde je vybudován jez, zde se řeka Lužnice dělí; vlevo vede pův. tok – Stará řeka, vpravo odbočuje umělá Nová řeka. Pokračujeme dále, po 500 m přejdeme silnici a koleje – rozc. U SPLAVŮ (park.). Cca 1 km za silnicí odbočuje naše značka pravoúhle doprava. Probíhá rovným lesním průsekem k rozc. ZÁMECKÉ POLESÍ. Jsme na hranici PP Soví les. Pokračujeme doleva, až k rozc. POD VELKÝM STAVIDLEM. Dále po zelené značce (zde je v souběhu se značkou modrou) dojdeme k rozc. OBORA. Vedle nás se nachází velký jezdecký areál, vedle něhož se rozléhá bažantnice. Odbočíme vpravo cestou mezi živým plotem a stěnou rest. a penzionu Mlýnský dvůr. Za živým plotem přejdeme silnici a jdeme podél ní cca 250 m. Před silničním mostem přes Zlatou stoku odbočíme doleva a kolem kapličky se dostaneme na hráz Opatovického rybníka. Po 1 km chůze po hrázi (vpravo vykotlaný dub a Opatovický mlýn) vyjdeme na silnici, přejdeme ji (300 m vlevo se nachází Schwarzenberská hrobka) a podél ní dojdeme na křižovatku rybníka Svět (rozc. SVĚT – ryb.). Pokračujeme doprava po modré, 1 km po hrázi rybníka Svět. Vpravo pod hrází vidíme sádky Rybářství Třeboň. Na konci hráze se nachází Krčínův a Šustův pomník (rozc. ŠUSTŮV POMNÍK). Od tohoto rozcestí se vydáme doprava dolů po modré značce, přejdeme silnici a projdeme Novohradskou bránou a renesanční Svinenskou branou do centra města Třeboň až na náměstí (rozcestí TŘEBOŇ – nám.).

1

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.