Etapa II/2B, podél Nové řeky: Stříbřec – Jemčina

Zámek Jemčina (© Michal Václav)

Zámek Jemčina

Tato etapa, vedoucí po červené značce, měří téměř 14 km. Kousek za Stráží n. N. stoupá stezka na temeno skály nad řekou a za ním opět klesá. Dále jde podél řeky Nežárky. Významným bodem je lovecký zámek Jemčina.

Přístupová místa: 

rozc. STŘÍBŘECKÝ MOST – bus – zastávka „Třeboň, Leština“ (spoj Majdalena – Chlum u Tř. – Třeboň) leží na trase Stezky

Stříbřec – bus – na trasu stezky 500 m po silnici ve směru na Třeboň

Stráž nad Nežárkou – bus – náměstí leží na trase Stezky

Jemčina – bus – zastávka „Hatín, Jemčina“ (spoj Jindřichův Hradec – Lomnice n. L.) leží na trase Stezky

Trasa: 

 Stříbřec (Pension a restaurace U Emy Destinnové) – 3 km –  U STAVIŠTĚ – 4 km –  ZADNÍ LOVIŠTĚ (ryb.) – 1 km –  STRÁŽ N. NEŽ. – 3 km –  ŠIMANOV – 3 km –   JEMČINA (zám.)

Popis trasy: 

Naše etapa začíná u Pensionu a restaurace „U Emy Destinnové“ na červeně značené stezce. Vydáme se po ní východním směrem, míjíme boží muka a cca. po 1 km (500 m před obcí Stříbřec) odbočuje červená značka  na vedlejší cestu ostře vlevo. Pokračujeme severně a po 2,5 km mineme rybníkářskou baštu (sídlo baštýře, správce rybníků) a jdeme doleva k hrázi rybníku Staviště. Za hrází přijdeme na rozc. U STAVIŠTĚ. Pokračujeme doprava. Mineme pomník Karla Vitáčka (s nápisem „Važte si přírody“) a po 1,7 km značená stezka odbočí vpravo (možnost jít rovně 500 m, na protější straně silnice je židovský hřbitov, severním směrem o 1 km dále se nacházejí mohyly Halštatské kultury), po 1,5 km mineme křížek a posléze přijdeme pod hráz rybníků Zadní loviště a Budka. Na hrázi, vpravo od naší cesty, jsou lavičky pro odpočinek. V tomto úseku je hezčí jít přímo po hrázi a na konci se vrátit na červenou značku. Ta nás dovede k rozc. ZADNÍ LOVIŠTĚ (ryb.). Cesta odbočuje vlevo, pod most silničního obchvatu města Stráže nad Nežárkou, za ním jdeme městečkem po červené značce až k rozc. STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU (nám.). V průčelí náměstí je brána do zámeckého parku a za ní zámek s výraznou středověkou obrannou věží. Od křižovatky jdeme po červené značce ulicí dolů, dále přejdeme most přes řeku Nežárku, značka pokračuje po silnici. Než silnice začne prudce stoupat, odbočí vlevo mezi domy. Za nimi se cesta mění v polní cestu a posléze v pěšinu. Po 1 km stoupá značená stezka nahoru na temeno skály, strmící nad řekou (vlevo je vidět starý zděný pilíř – Čertův komín). U místa, kde opět sestupujeme, míjíme borovice s chůdovými kořeny. Projdeme kolem rekreačního střediska Fähnrichův mlýn (za ním je možnost přejít řeku a jít k židovskému hřbitovu a mohylám – viz předchozí text). Cesta dále sleduje tok řeky Nežárky lesem. Za mostkem vyjde cesta z lesa na louku a dojde ke mlýnu Šimanov – rozc. ŠIMANOV (nad mlýnem je možnost koupání). Od křižovatky pokračuje naše značka vlevo po téměř nesjízdné silnici k zámku Jemčina – rozc. JEMČINA (zám.).

Řeka Nežárka u obce Hamr (© Jan Ševčík)

Řeka Nežárka u obce Hamr

Stráž nad Nežárkou, zámek (© Jan Havelka)

Stráž nad Nežárkou, zámek

Zámek Jemčina (© Michal Václav)

Zámek Jemčina

3

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.