Etapa II/3A, podél Staré řeky: Třeboň – Klec

Výtopa Rožmberka (© Jan Ševčík)

Výtopa Rožmberka

15,5 km dlouhý úsek vede stále po červené značce. První část etapy umožňuje poznat největší český rybník Rožmberk a jeho okolí, v dalším průběhu jsou zajímavé jihočeské obce Lužnice a Vlkov.

Přístupová místa: 

Třeboň:
bus – autobusové nádraží, rozc. TŘEBOŇ (BUS) – leží na trase stezky
vlak – železniční stanice Třeboň-Lázně, na trasu stezky odtud po modré značce k náměstí, rozc. TŘEBOŇ (nám.)
vlak – železniční zastávka Třeboň, rozc. TŘEBOŇ ŽST – leží na trase stezky

Lužnice:
vlak (stanice asi 400 m jižně od obce), na trasu Stezky od stanice po silnici do obce a zde dále přes most (1,5 km)
autobus, leží na trase Stezky
Klec: autobus, rozcestí KLEC (bus) na jihu obce – leží na trase Stezky

Trasa: 

 TŘEBOŇ (nám.) – 1 km –  TŘEBOŇ (bus) – 2 km –  TŘEBOŇ u žst – 4 km –  ROŽMBERK (hráz) – 2,5 km –  SMITKA (háj.) – 3 km –  SLEPIČÍ VRŠEK – 3 km –  KLEC (bus)

Popis trasy: 

Od rozc. TŘEBOŇ (nám.) se vydáme po červené značce ve směru ROŽMBERK (hráz). Po 150 m dojdeme k areálu kláštera řádu sv. Augusta (vedle něho kostel sv. Jiljí). Doleva Budějovickou bránou a hned doprava stále po červené značce do Komenského sadů (zde arboretum). Na konci sadů přejdeme silnici (naproti Steak&Café Restaurant s nápisem TYRŠŮV STADION nad vchodem). Vydáme se doleva po chodníku, zde jde červeně značená stezka současně se zelenou až po autobus. nádraží, rozc. TŘEBOŇ (bus). Od rozcestníku pokračujeme po červené značce doprava. Po 200 m přechod přes žel. trať kolem bývalých jatek, podejdeme most a dáme se doleva podél Zlaté stoky. Východně od nás se nachází chráněné Mokré louky.
Po 1,2 km projdeme kolem rozc. TŘEBOŇ u ŽST., asi za 100 m za ním odbočka vlevo na travnatou cestu. Dále jdeme stále po červené. Po pravé ruce máme rákosem zarostlý záliv rybníka Rožmberk, po levé ruce jsou pozůstatky objektu neúspěšné velkovýkrmny prasat Gigant. Na rozcestí pokračujeme doleva po cestě sypané hrubým štěrkem. Přijdeme k železniční trati, kde na úzké šíji, kterou uprostřed protéká Zlatá stoka, probíhá i silnice a železnice spojující Veselí nad Lužnicí a Třeboň. 500 m za šíjí odbočuje cesta doprava, za závoru, prochází podél lesíka a posléze vyjdeme na hráz rybníka Rožmberk, rozc. ROŽMBERK (hráz). (500 m odtud se nachází Rožmberská bašta, dále západně PR Olšina u Přeseky a rybníky Velký a Malý Tisý). Pokračujeme po červené značce po hrázi rybníka Rožmberk, na konci hráze cesta vchází do lesa a za ním přechází přes prostor přepadu rybníka Rožmberk (možnost odbočit 50 m doprava k pomníku zakladatele rybníků Jakuba Krčína z Jelčan). Dojdeme k rozc. SMITKA (háj.). Červená značka zde zahýbá doleva, prochází kolem stejnojmenné hájovny, za kterou můžeme nahlédnout znovu do odtokového kaňonu rybníka Rožmberk (dále se nachází PR Výtopa Rožmberka). Leží zde část kmenu nejstaršího dubu této oblasti, který byl zničen bleskem na počátku tohoto století. Na konci lesa si můžeme po levé straně všimnout Dvora Hamr, býv. vodního hamru. Pokračujeme dále rovně, až se dostaneme k silniční křižovatce u obce Lužnice, kde značka u křížku odbočuje vpravo.
Přibližně po kilometru dojdeme k PP Slepičí vršek. Zde na rozcestí SLEPIČÍ VRŠEK jdeme rovně. Stezka následně mírně klesá k rybníku Potěšil, zbudovanému Štěpánkem Netolickým. Jdeme více než kilometr po hrázi lemované duby a na konci rybníka zabočíme doleva. Zanedlouho si můžeme všimnout rybníčku Stehlík, na jehož hladině rostou lekníny. To už se nacházíme velmi blízko cíle dnešní etapy obce Klec, která začíná za rozcestím KLEC (bus). (Možnost jít doleva po silnici 2,6 km do Lomnice nad Lužnicí – ubytování a stravování).

Výtopa Rožmberka (© Jan Ševčík)

Výtopa Rožmberka

4

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.