Etapa IV/2: Tábor – Dobronice u B.

Úsek z Tábora do Dobronic u Bechyně patří k nejstarším na trase. Již na konci 19. století zde byla vybudována turistická stezka. Hlubokým údolím Lužnice vede trasa po cestách s přírodním měkkým povrchem. V okolních lesích je k vidění rozmanitá fauna a flora, kolem stezky množství romantických skalních útvarů a na Lužnici jezy a peřeje.

Přístupová místa: 

Vlak: Tábor, rychlíkové nádraží je ve východní části města

           Horky u Tábora, železniční zastávka. Trasa je dosažitelná: 0,5 km po modré k rozc.

           POD VĚTROVY a 2,5 km po červené k rozcestí VLČÍ DŮL (Lužnice)

           Malšice, železniční zastávka. Trasa je dosažitelná: 5 km po modré značce k rozcestí  

           PŘÍBĚNICE (podhr.)

Bus: Tábor, autobusové nádraží poblíž vlakového

          Malšice, autobusová zastávka. Trasa je dosažitelná: 5 km po modré značce k rozcestí

          PŘÍBĚNICE (podhr.)

          Bečice, autobusová zastávka. Trasa je dostupná 1 km po silnici.

          Dobřejice, autobusová zastávka. Trasa je dostupná: 2 km po žluté značce.

          Stádlec, autobusová zastávka. Trasa je dostupná: 2,5 km po žluté značce.

          Dobronicích u Bechyně, autobusová zastávka v horní části obce.

Trasa: 

  TÁBOR (žst, bus) – 1 km –  TÁBOR-KŘIŽÍKOVO NÁM. – 0,5 km –  TÁBOR-KOTNOV (bus) – 0,5 km -   TÁBOR-ŠVEHLŮV MOST – 2 km –  DOMEČKOVO ZÁTIŠÍ – 0,5 km –  VLČÍ DŮL (Lužnice) – 0,5 km –  U HARRACHOVKY – 2,5 km –   MATOUŠOVSKÝ MLÝN – 2 km –  BREDA (rozc.) – 2,5 km –  PŘÍBĚNICE (podhr.) – 2,5 km –  BEJŠOVCŮV MLÝN – 1,5 km –  SUCHOMELŮV MLÝN – 2 km –  ŘETĚZOVÝ MOST – 2 km –  LIŠKA – 2,5 km –  DOBRONICE u B. (pod hradem)

Popis trasy: 

Vyrážíme od rozcestí TÁBOR (žst, bus) po červené turistické značce (souběžně vedoucí se žlutou, zelenou a modrou značkou) směrem TÁBOR-KŘIŽÍKOVO NÁM. a následně TÁBOR-KOTNOV (bus) a TÁBOR-ŠVEHLŮV MOST. Přímo od rozcestí je možnost napojení na přírodovědnou a lesnickou naučnou stezku Pintovku. Celá tato etapa probíhá po červené značce, a proto po ní sejdeme z mostu po schodech k řece. Před mostem se nachází studánka Eleonora s kapličkou. Vydáme se po levém břehu řeky po proudu. Míjíme jez na Lužnici. Později se na protějším břehu objeví Benešův mlýn.

Z rozcestí VLČÍ DŮL (Lužnice) pokračujeme stále rovně po červené značce až na rozcestí U HARRACHOVKY. (Zde je možno vydat se po zelené značce na protější břeh, těsně za lávkou zahnout doprava po neznačené cestě a po cca 300 m dojít do Harrachovky. V restauraci Harrachovka je možnost bohatého výběru občerstvení. Pokud zůstaneme na zelené značce, dojdeme kolem kapličky s pramenem do Klokot.)

Od rozcestí U HARRACHOVKY jdeme dále po červené značce, cestou potkáme na protějším břehu Kvěchův mlýn s vodáky oblíbeným rozbořeným jezem. Dojdeme k rozcestí MATOUŠOVSKÝ MLÝN. Na levém břehu zde do Lužnice přitéká potok tvořící uměle vytvořené vodopády. Pokračujeme k rozcestí BREDA. V tomto úseku Lužnice jsou na řece časté peřeje a skalní útvary a v lesích po obou březích mokřiny se zajímavou florou. (U rozcestí BREDA možno odbočit po zelené a po výstupu prudkým svahem lze nalézt nalevo od stezky v lese mohyly.)

Od rozcestí BREDA pokračujeme, projdeme historickým tunelem pro pěší, vybudovaným Klubem českých turistů v roce 1938.  Za tunelem cesta prochází starou alejí. Zajímavý je ochoz nad řekou, po kterém je vedena trasa kolem skalnatého ostrohu pod zříceninou hradu Příběnice.

Z rozcestí PŘÍBĚNICE (podhr.) vede odbočka k hradu. V podhradí Příběnic se nachází restaurace a penzion Příběnice.

Pokračujeme lesem dále po červené značce. Přijdeme k rozcestí BEJŠOVCVŮV MLÝN, u kterého je na Lužnici další jez. (Mlýn leží na dolním konci vesnice Bečice.) V řece jsou četné peřeje a skalní útvary. Stezka vede kolem restaurace Lužničanka a stejnojmenného vodáckého tábořiště, za ním navazuje další vodácké tábořiště Saloon s možností občerstvení. Dále po proudu narazíme na značně zchátralý SUCHOMELŮV MLÝN a podél chatových osad dorazíme k silnici, po které dojdeme k rozcestí ŘETĚZOVÝ MOST. Zde je přes řeku postaven unikátní řetězový Stádlecký most, pod nímž se nachází další z jezů. (Kdybychom pokračovali po levém břehu po proudu Lužnice po modré značce vedoucí do Dobronic, budeme procházet PP Kukle.)

Po Stádleckém mostě přejdeme na pravý břeh Lužnice a pokračujeme po červené značce po proudu. Obejdeme bývalý mlýn a usedlost U Marků. Za jezem Papírna (v ohybu řeky) projdeme rekreačním střediskem Univerzity Karlovy. Za rozcestím LIŠKA projdeme chatovou osadou a vystoupáme do prudkého svahu nad Dobronice. Východně od Dobronic se zde na hraně vysokého pravého břehu nachází kostel Nanebevzetí P. Marie s romantickou vyhlídkou do údolí Lužnice. Po červené značce dorazíme do Dobronic u Bechyně a podél zříceniny hradu sejdeme zpět k Lužnici k rozcestí DOBRONICE u B. (pod hradem). Zde je možnost občerstvení nedaleko rozcestí. K autobusové zastávce se dostaneme po silnici do kopce skrz vesnici.

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.