Etapa IV/3: Dobronice u B. – Bechyně

Etapa vede z velké části zde již značně hlubokým údolím Lužnice. Řeku po obou stranách lemují krásné lesy a cestou můžeme potkat množství dramatických skalních útvarů na obou březích i uprostřed řeky. Cílové město Bechyně nás posléze přivítá vysokým železobetonovým mostem. Zde vystoupáme na skalnatý ostroh mezi Lužnicí a říčkou Smutná, na kterém se město nachází.

Přístupová místa: 

Vlak: Bechyně, vlakové nádraží je ve východní části města.

Bus: Dobronice u Bechyně, autobusová zastávka v horní části obce.

          Bechyně, autobusové nádraží je blízko vlakového.

Trasa: 

 DOBRONICE u B. (pod hradem) – 4,5 km –  U HUTÍ – 4,5 km –   BECHYNĚ-MOST – 2,5 km – BECHYNĚ, SMUTNÁ – 0,5 km –  BECHYNĚ (nám.)

Popis trasy: 

   Od rozcestí DOBRONICE u B. (pod hradem) vychází 10,5 km dlouhá etapa po červené značce na pravém břehu Lužnice. Dostaneme se na louku, po které pokračujeme až k místu, kde stezka vstupuje do úzkého údolí Lužnice. Zde začínala původní Franzlova stezka vedoucí z Dobronic do Bechyně. V tomto úseku se v řece nalézá velké množství balvanů a kamenů, které tvoří zajímavé peřeje. Na občasných vysokých skalních stěnách nad řekou budeme obdivovat barevné, většinou žluté plochy, vytvořené lišejníky. Dorazíme k rozcestí U HUTÍ.

   Od něj po červené značce zabočíme vpravo po okraji lesa a stoupáme do mírného svahu. Kraj lesa zde tvoří mohutné staré duby. Po cca 600 m zabočíme kolmo vlevo na stezku vedoucí později ke stromům vytvářejícím nepravidelnou alej. Při pohledu nalevo se nám zde nabízejí daleké výhledy přes údolí Lužnice a velké lesy na jejím opačném břehu až někam k Soběslavi a Dráchovu. To je do prostoru, kudy prochází etapy úseku Střední Lužnice. Alejí dojdeme až pod bechyňský hřbitov. Přejdeme silnici a přes chatovou osadu se dostaneme na svah nad Lužnicí. Za mostem přes hlubokou strž nejprve vystoupíme šikmo svahem strže a potom sestoupáme zpět k Lužnici. (V nejvyšším bodě můžeme však také odbočit doprava a po cca 150 m přijít k odpočívadlu s krásnou vyhlídkou na řeku.) Přijdeme na louku, kde již počátkem 20. st. stávala oblíbená říční plovárna, která největšího rozkvětu dosáhla v meziválečném období. Projdeme pod mostem zvaným Bechyňská Duha. (Z toho místa je možno zamířit ulicemi Lázeňská a Parkány přímo do historické části města.) Za mostem odbočíme doprava, vystoupáme po stezce vedoucí svahem k zadní části areálu Lázní Bechyně.  Potom přijdeme k silnici a křižovatce BECHYNĚ-MOST. (Zde můžeme pokračovat po červené k Bechyňskému vlakovému a autobusovému nádraží.)

   Naše stezka však zde odbočí po zelené značce prudce doprava, dostaneme se na již popsaný vysoký most. Z tohoto mostu se naskýtá pěkný pohled na Bechyni stojící na ostrohu. Pokračujeme-li po mostě na levý břeh, přivede nás zelená značka po romantické stezce postupně na tři dřevěné vyhlídkové plošiny. Z první, nesoucí název Vojty Náprstka (jednoho ze zakladatelů KČT), se nám naskytne nádherný pohled na vysoký most, o kterém jsme již hovořili, a dolů do hlubokého údolí na tzv. Horní mlýn s jezem. Z druhé vyhlídky nesoucí jméno jednoho z největších předsedů KČT, arch. Vratislava Pasovského, uvidíme dobře středověké opevnění města a středověký klášter. Za touto vyhlídkou klesá modrá značka dolů až k místu, od kterého po několika schodech vystoupíme k vyhlídce třetí, nesoucí jméno Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, předsedy KČT přes období 1. svět. války až ke konci 20. let min. stol. Z této vyhlídky se nám naskytne nádherný pohled na Bechyňský zámek. Po zelené značce dojdeme až k mostu v Zářečí, po kterém přejdeme zpět na pravý břeh, za mostem odbočíme doleva a podél jezu dojdeme opět k původní červené značce u křižovatky BECHYNĚ, SMUTNÁ. (Po ní můžeme odbočit doprava, přijít k silnici vedoucí vrstevnicí prudkého svahu pod zámkem a po ní dojít do středu města na náměstí, resp. k rozcestí BECHYNĚ (nám.).)

 

Napište nám, jak se Vám vedení trasy líbilo, zda je vhodně značená, jestli popis obsahuje nějaké nepřesnosti, nebo na co jsme zapomněli. Za Váš komentář předem děkujeme.