Hamr

V 15. stol. zemanský dvůr nahrazený asi na poč. 16. stol. tvrzí, v l. 1627 a 1696 upravena a v 18. stol. změněna na sýpku – třípatrová budova se 2 souběžnými sedlovými střechami. Renesanční kostel Nejsvětější Trojice z r. 1581 s nástěnnými malbami. Před ním pozoruhodná zvonice s dřevěným patrem a mansardovou střechou. Barokní fara z r. 1724. Na ostrově Nežárky sídlila na počátku husitských válek sekta adamitů, odtud podnikali výpady do okolí. R. 1421 proti nim Žižka vypravil Bořka Klatovského, jehož lidem se podařilo sektu zničit.

Řeka Nežárka u obce Hamr (© Jan Ševčík)

Řeka Nežárka u obce Hamr