Horusický rybník

Po Rožmberku a Bezdrevu 3. největší rybník v ČR (415 ha), 2. největší na Třeboňsku. Zřízen Štěpánkem Netolickým v l. 1511–12.  Na jeho místě bývala ves Oslov. Zemní hráz dlouhá 730 m, vysoká 11 m, s mohutnými duby. Nejvýnosnější z velkých rybníků Třeboňské pánve, protože je mělký, proteplený a obklopený poli. Jedná se o poslední rybník na Zlaté stoce, která o necelý kilometr dále vtéká do Lužnice. Rybník je výjimečný tím, že více vody než z tohoto umělého kanálu získává z vlastního povodí. Jeho největším přítokem je Bukovský potok. Výpust tvoří tři dřevěné trouby hrazené dřevěnými lopatkami. V jihovýchodní části rybníka byla zřízena národní přírodní památka Ruda na ochranu rozsáhlého rašeliniště. V západní části rybníka je pak přírodní rezervace Horusická blata.