Hrad Choustník

Na vrchu (670 m) východně od obce Choustník se nachází zřícenina raně gotického hradu z let 1262–82 založeného Benešem z Chýnova, synem Hroznaty z Poděbrad. Vzácný příklad tzv. dvojhradu (sídlilo zde více samostatných majitelů). Od r. 1322 v majetku Rožmberků, za Oldřicha z Rožmberka po r. 1430 nově opevněn. Hrad obývali pouze purkrabí, poslední větší oprava v r. 1563 za Viléma z Rožmberka. V r. 1597 Petr Vok z Rožmberka hrad prodal, od r. 1672 uváděn jako zřícenina. Zříceninu lze rozdělit na dva bývalé paláce (dvojhrad). Součástí prvního je mohutná čtyřhranná, 18 m vysoká hradní věž (rozhledna), z níž je rozsáhlý výhled na oblast jižních Čech, za dobré dohlednosti na Novohradské hory, Šumavu a Brdy. Dále se z tohoto paláce dochovalo kružbové okno kaple. Zachovány též asi 10 m vysoké zdi (dříve s cimbuřím) obklopující předhradí. K těmto hradbám byl přistaven druhý palác. Na nádvoří bývaly pivovar, mlýn, pila, hradní studna. Koncem husitských válek byla posílena obrana celého hradu. Hrad byl vybaven baštami a střílnami. Okolo celého hradu vedly valy a příkopy.  Zřícenina hradu (tel.: 381 592 117 –OÚ v Choustníku; www.obec-choustnik.cz) přístupná IV.–VI. a IX.–X. So a Ne 9–17 (X. do 16 hod.), VII.–VIII. Po–Ne 9–17 hod.

Severně od hradu na hřebeni a úbočích stejnojmenná přírodní rezervace (9,90 ha, vyhlášena r. 1926, rozšířena r. 1949) – skalky stlačených žul a rozsáhlá kamenná moře, smíšený pralesovitý porost s typickou květenou (např. dřípatka horská, lýkovec jedovatý aj.). Přirozené skalní výchozy biotit-muskovitická ortoruly s věžovitým zvětráváním podél puklinových systémů zde vytvářejí skalní město. Povrchovým zvětráváním se na skalách vytvářejí voštiny.

 

 

Pověsti:

K hradu se váží pověsti: "Krásný a statečný panoš zamiloval se do dcery císaře Bedřicha Rudobradého. Princezna jeho lásku opětovala, ale císař jí nepřál. Milenci proto prchli a po dlouhé cestě usadili se v kraji táborském a vystavěli si hrad. Po čase zapomněl císař na svůj hněv a šel dceru hledat. Aby nebyl poznán, dal si své rezavé vousy ostříhati a přidělati vousy falešné. Šel a šel, až přišel v naše kraje a stanul před hradem, jehož neznal. Zaklepal na bránu a byl puštěn do hradu. Svou dceru poznal ihned, ale sám se dal poznati, až se přesvědčil, že jeho dcera je šťastna. Potom strhl falešné vousy a s dětmi se smířil. Od toho, že měl falešné vousy, nazván byl hrad fousáč - foustník a z toho vzniklo Foustník - Choustník."

Ke hradu se vztahují i další pověsti: Pánové z Choustníka prý získali rodový znak žebřík do znaku odměnou za dobytí města Milána od Přemysla Otakara I. a zároveň získali tyto pozemky u Soběslavi. (Byli jako první na hradbách Milána.) Ještě jedna pověst se vztahuje k hradu. Jednou za rok se k hradní studni slétají čarodějnice z okolí a tropí své rejdy.

Zřícenina hradu Choustník (© www.obec-choustnik.cz)

Zřícenina hradu Choustník

Choustnik - zřícenina hradu (© www.obec-choustnik.cz)

Choustnik - zřícenina hradu

Choustnik - zřícenina hradu - studna (© www.obec-choustnik.cz)

Choustnik - zřícenina hradu - studna