Hrad Soběslav

Zřícenina hradu založeného Jindřichem z Rožmberka, koncem 14. stol. Zde byl přechodně vězněn v roce 1394 český král Václav IV. Hrad se podstatně lišil od obranných hradů na skalních útvarech i od hradů obklopených vodou. Byl sídlem purkrabího. Pozdně goticky a renesančně přestavěn. Za husitských válek byl dvakrát vypálen - v letech 1421 a 1435, kdy byla zničena jeho původní podoba. Po těchto válkách zpustl. Zachovala se zejména okrouhlá vyhlídková věž Hláska z doby kolem r. 1510. V 18. stol. byl hrad přeměněn v pivovar. V jižní části hradní budovy, kde bývala Rožmberská škola založená Petrem Vokem z Rožmberka, je dnes kulturní dům. Po rozsáhlé rekonstrukci jižní křídlo hradu využíváno jako městské divadlo. Ve starém paláci umístěna v samostatném železo-skleněném objektu veřejná knihovna.

Hrad Soběslav (© www.musobeslav.cz)

Hrad Soběslav

Soběslav - hradby hradu (© www.musobeslav.cz)

Soběslav - hradby hradu