Hrady a zámky

Gmünd - zámek a zámecký park

Nejstarší budovou ve městě je bezpochyby zámek. Vzhled zámku byl od 12. století často měněn přestavbami a přístavbami.

Stejně tak se v průběhu času měnili i majitelé. V roce 1985 byl zámek předán z habsbursko-lotrinského vlastnictví soukromým majitelům. Zelenou oázu představuje připojený zámecký park s rybníkem a velkým množstvím botanických rarit.

Park je oázou klidu v centru města. Můžete si zde odpočinout po náročném putování. 

Hrad Choustník

Na vrchu (670 m) východně od obce Choustník se nachází zřícenina raně gotického hradu z let 1262–82 založeného Benešem z Chýnova, synem Hroznaty z Poděbrad. Vzácný příklad tzv. dvojhradu (sídlilo zde více samostatných majitelů). Od r. 1322 v majetku Rožmberků, za Oldřicha z Rožmberka po r. 1430 nově opevněn. Hrad obývali pouze purkrabí, poslední větší oprava v r. 1563 za Viléma z Rožmberka. V r. 1597 Petr Vok z Rožmberka hrad prodal, od r. 1672 uváděn jako zřícenina. Zříceninu lze rozdělit na dva bývalé paláce (dvojhrad).

Hrad Soběslav

Zřícenina hradu založeného Jindřichem z Rožmberka, koncem 14. stol. Zde byl přechodně vězněn v roce 1394 český král Václav IV. Hrad se podstatně lišil od obranných hradů na skalních útvarech i od hradů obklopených vodou. Byl sídlem purkrabího. Pozdně goticky a renesančně přestavěn. Za husitských válek byl dvakrát vypálen - v letech 1421 a 1435, kdy byla zničena jeho původní podoba. Po těchto válkách zpustl. Zachovala se zejména okrouhlá vyhlídková věž Hláska z doby kolem r. 1510. V 18. stol. byl hrad přeměněn v pivovar.

Jemčina

Významný barokní jednopatrový lovecký zámek o půdorysu písmena U vznikl v několika etapách během 2. pol. 18. stol., poslední úprava r. 1875. V r. 1923 byl vyvlastněn a sloužil jako ozdravovna, poté až do r. 1991 jako kasárna. V r. 2002 se stal soukromým majetkem, započato s rekonstrukcí, od r. 2004; přístupný (tel.: 608 511 381, www.jemcinazamek.cz; prohlídky V.–VI. a IX. So a Ne 11-14, VII.–VIII. Po–Ne 11–14 hod., indiv. na tel.) – expozice o historii zámku, výstava obrazů. Nejvýznamnější památkou je kaple s freskovou výzdobou.

Kozí hrádek

Udržovaná zřícenina hrádku známého pobytem Mistra Jana Husa v l. 1412–14, národní kulturní památka (vyhlášená 1962). Zakladateli byli asi páni z Hradce, r. 1377 uváděn jako majetek Vlčka z Kozího. Hus zde nalezl útulek (1413-1414) za Ctibora a Jana z Kozího. U Kozího Hrádku i v okolí kázal a napsal zde řadu svých knih, zejména Postilu. Hrad zanikl pravděpodobně požárem r. 1438. Pak sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Hrádek byl rozměrově nevelký (necelých 2000 metrů čtverečních). Obehnán byl 140 cm silnou zdí, na východní straně s bránou.

Opevněný kostel Altweitra

Město Altweitra vzniklo již okolo roku 1000, oficiálně však bylo prohlášeno městem až v roce 1185. Fara Altweitra patřila k původním farám horního Waldviertelu, kde Albero von Kuenring založil roku 1182 první kostel. Když nechal Hadmar von Kuenring na začátku 13. století postavit královské město Weitra, byly pravomoci fary přesunuty z Altweitry na faru ve Weitře. Altweitra zůstala na nějakou dobu tzv. vedlejším kostelem, přesto pak brzy přenechala farní pravomoci obci Unserfrau, kde už poutní místo dříve vzniklo. Díky tomuto přesunu pravomocí zůstal kostel zachován v původní podobě.

Zámek Litschau

Od roku 1763 je zámek ve vlastnictví hraběcí rodiny Seilern-Aspang, která ho stále obývá. Prohlídka vnitřních prostor proto není možná.

O zámku Litschau koluje mnoho pověstí, jako např. jak z něj zámecká paní lukem a šípem vystřelila lžíci z ruky švédskému generálovi, který právě u Altersteinu jedl svůj oběd (obléhání Švédy).

Zámek Weitra

Původně zde byl za vlády rodu Kuenringerů zřízen mezi lety 1201 a 1208 hrad. Wolf Rumpf Freiherr z Wielroß zde nechal v 16. století založit mocný renesanční zámek s arkádami. Zámek lze obdivovat od sklepa až po věže. Je v něm zámecké muzeum, pivovarnické muzeum, zámecké divadlo v rokokovém stylu a muzeum „Schauplatz Eiserner Vorhang/Jeviště železné opony“. Zámecká věž nabízí výhled na okolí Weitry až ke golfovému hřišti s 18 jamkami.

Otevřeno: od května do října, vždy v pondělí a úterý zavřeno