Kozí vršek

Přírodní památka (0,38 ha, vyhlášena r. 1933). Jde o rulovou skalku s výskytem koniklece jarního s typickou doprovodnou vegetací mělkých a na živiny chudých půd. V rámci ochrany vršku dochází k vyřezávání náletových dřevin a vyšší vegetace, která by nízko rostoucí koniklec mohla ohrožovat. Oblast byla dříve využívána jako louka sloužící k pastvě hospodářské zvěře. Na dvou třetinách památky dnes roste převážně dub letní a borovice lesní, místy pak ještě bříza bělokorá. Bylinné patro pokrývá kostřava ovčí, metlička křivolaká, ostrůvkovitě zde také roste vřes obecný.