Luční

Národní přírodní památka (1,01 ha, vyhlášena r. 1988). Luční se stala vůbec první vyhlášenou mykologickou rezervací v tehdejším Československu. Zahrnuje 300 m dlouhou hráz Lučního rybníka. Je součástí přírodního parku Turovecký les. Předmětem ochrany je rybniční hráz s přibližně 400 druhy hub. Nejhojněji jsou zde zastoupeny holubinky (38 druhů), hřibovité (33 druhů), pavučince (25 druhů), ryzce (21 druhů), čirůvky (13 druhů) a muchomůrky (11 druhů). Zásadní podmínkou pro zachování těchto vzácných, vesměs symbiotických druhů hub je udržení zapojených stromových porostů na obou stranách hráze. Dominantní dřevinou je dub letní (stáří některých jedinců je odhadováno na 250 – 300 let), dále je zde podstatně zastoupen topol osika a bříza bradavičnatá, vtroušenými dřevinami jsou např. smrk ztepilý, borovice lesní a javor klen.