Luna

Popis:

Přírodní památka (1,66 ha, vyhlášena r. 1990) – významné naleziště teplomilné flóry a fauny (útočiště plazů). Předmětem ochrany je slunná jižně orientovaná stráň nad Kozským potokem se suchomilnými travinnými a květnatými společenstvy, společenstvy skalních štěrbin, herpetofauny aentomofauny. Nejčastějším druhem plazů je zde ještěrka obecná, vzácně i zmije obecná. Z hmyzu tu byly nalezeny především některé vzácné druhy motýlů (okáč bojínkový, přástevník chrastavcový a vřetenuška obecná). Z rostlin jsou zde nejcharakterističtějšími druhy např. divizna knotkovitá, pavinec horský, hvozdík kropenatý, sléz velkokvětý či rozchodník šestiřadý.