Upozornění!!!

Tento úsek trasy dosud nebyl plně vyznačen. V některých částech chybí značení a pouze s pomocí průvodce můžete z trasy nedopatřením sejít. Rakouský partner na odstranění problému již pracuje. Děkujeme za pochopení.

Trasa Stezky podél Lužnice začíná hezky upraveným pramenem v podobě malé kapličky. Místo se nachází ve výšce téměř 1 000 m n. m. Tedy vysoko v horách, jejichž nejvyšší vrcholy zde nedaleko dosahují výšky přes 1 000 m n. m. S názvem zdejšího pohoří je to zajímavé: na rakouské straně zdejší hory nazývají Šumava (Böhmerwald), z české strany se toto pohoří nazývá Novohradské hory. Pramen se nachází velmi blízko rakousko-českých hranic. Potůček vytékající z pramene klesá do údolí, kterým prochází hranice, mohutní a teče několik kilometrů po českém území, aby nakonec vtekl znovu do Rakouska. V této části toku podle něho nevede žádná stezka. Proto naše trasa prochází obcí Karlstift a k Lužnici přijde znovu, až po 6 kilometrech. Brzy potom se Stezka rozdělí na dvě alternativní větve. Hlavní běží dále krásným údolím podél Lužnice, přes obec Sankt Martin, do nádherného historického města Weitra. Druhá stoupá na nejvyšší bod celé trasy Stezky – horu Nebelstein(1017 m n.m.) a odtud trvale klesá rovněž do města Weitra. 

Několik kilometrů před největším městem na rakouské straně – Gmündem – běží trasa rozsáhlou náhorní planinou, bohatou na vodu, na jejímž okraji u Gmündu se začínají objevovat obrovské balvany, které jednotlivě či ve skupinách charakterizují celý kraj Waldviertelu na jih odtud. Historické jádro města Gmündu s malou, ale překrásnou radnicí uprostřed náměstí a s pověstnými fasádami několika renesančních domů poskytne milovníkům staré architektury veliký zážitek. Zajímavý je i vodopád Lužnice přímo ve městě, u hraničního přechodu do Českých Velenic.

Z Gmündu vede trasa v mírně zvlněné krajině s velkým množstvím čistých lesů, souběžně s českými hranicemi na sever. V obci Brand je nádherný rekreační rybník s velikým koupalištěm. Čechům zde krajina nejspíš připomene krajinu České Kanady u Nové Bystřice, kde se obě tyto krajiny spojují. V malém, ale rozkošném městě Litschau, pod starým hradem, se Stezka otáčí na severozápad. Prochází vlídným údolím podél rekreačního rybníku Herrenteich, stoupá lesy na nevysoký předěl, aby za ním překročila české hranice a po 3 kilometrech došla na konec úseku I. v městečku Chlum u Třeboně.

Přesto, že jsme se v Gmündu vzdálili od řeky Lužnice, nikdy jsme neopustili její povodí, neboť i městečkem Litschau protéká její přítok říčka Dračice (Reissbach). Trasa celého úseku „Madá Lužnice“ probíhá v podstatě horskou přírodou, v jediném místě na celé trase – v Gmündu- klesne slabě pod 500 m n. m.

Etapy v tomto úseku