Následky květnové vichřice na Bechyňsku

Vichřice, která na počátku května vyvrátila na Bechyňsku velké množství stromů zkomplikovala v některých místech i průchod trasou Stezky podél Lužnice. Na většině dobře přístupných míst majitelé lesů na náš pokyn již stromy padlé přes cestu odstranili. Hůře prostupný tak zůstává poslední část v úseku Bechyně - Nový hřbitov, a to za vodopádem ve směru Nový hřbitov a dále Dobronice, kde leží přes cestu 4 mohutné smrky. Ty podle vyjádření majitele lesa nelze přeřezat, budou v průběhu léta celé odtaženy. Jsou však již odřezány jejich špičky a tak se tato překážka dá těsně podle vody obejít. Odtažení se týká i stromu, který spadl přímo do vodopádu a v současné době brání pohledu na něj.