Obec Choustník

Ves v r. 1282 nazývána Choustnice. Před obcí vpravo křížek a památná lípa, vlevo rybník Močený. Ve vesnici je jednoduchý, původně renesanční zámek ze 17. stol.

Dále původně gotický kostel Navštívení P. Marie (dříve sv. Václava) ze 14. stol., pobořen husity, barokně přestavěn v letech 1673–87. Socha madony z počátku 15. stol., oltář a kazatelna z konce 17. stol.

Pomník padlým v 1. sv. válce a křížek. Dvě boží muka, jedny v centru obce v návesním parku a druhé při silnici na Krtov.

Pohled na horu Choustník s hradem (© Jaroslav Vála)

Pohled na horu Choustník s hradem