Opevněný kostel Altweitra

Město Altweitra vzniklo již okolo roku 1000, oficiálně však bylo prohlášeno městem až v roce 1185. Fara Altweitra patřila k původním farám horního Waldviertelu, kde Albero von Kuenring založil roku 1182 první kostel. Když nechal Hadmar von Kuenring na začátku 13. století postavit královské město Weitra, byly pravomoci fary přesunuty z Altweitry na faru ve Weitře. Altweitra zůstala na nějakou dobu tzv. vedlejším kostelem, přesto pak brzy přenechala farní pravomoci obci Unserfrau, kde už poutní místo dříve vzniklo. Díky tomuto přesunu pravomocí zůstal kostel zachován v původní podobě. Pánové z Fürstenberga ho používali jako pohřební kapli, neboť si vedle kostela zřídili roku 1843 rodinnou hrobku.

Opevněný kostel Altweitra (© Gemeinde Unserfrau-Altweitra)

Opevněný kostel Altweitra

Opevněný kostel Altweitra (© Werner Klein)

Opevněný kostel Altweitra

Opevněný kostel Altweitra

Opevněný kostel Altweitra