Písečný přesyp u Vlkova

Přírodní rezervace (0,84 ha, vyhlášena r. 1954). Jedná se o zbytek písečné duny postupně zarůstající náletem dřevin (nutnost regulačních zásahů). Je to významná geologická lokalita z poledového období. Vyskytují se zde vzácné suchomilné druhy rostlin a teplomilné druhy hmyzu. Vítr sem transportuje nezpevněný písčitý materiál, který tvoří duny. Písčité vrcholky vystupují 4 až 6 metrů nad okolní krajinu a jsou dobře viditelné i zdálky.

Vlkov - písečný přesyp (© Jan Ševčík)

Vlkov - písečný přesyp