Rašeliniště Pele

Přírodní rezervace (11,30 ha, vyhl. r. 1994) – rašeliniště v počátečním stadiu vývoje.