Rožmberk

Největší rybník v ČR (katastr. plocha 720 ha, pův. přes 1000 ha; dnešní vodní plocha 489 ha, 5,86 mil. m3 vody). Postaven na řece Lužnici za Viléma z Rožmberka v l. 1584–89 Jakubem Krčínem z Jelčan. Na stavbě hráze (dl. 1,95 km, u paty široká 60–80 m, vysoká 12 m) pracovalo 5 let asi 800 lidí. Kamenné obložení návodní strany z l. 1660–1731. Rožmberk je vlastně říční přehradou, u Staré Hlíny do něho vtéká Lužnice. Kromě této řeky z něho vytéká kanál Potěšilka, napájející soustavu rybníků počínaje Potěšilem a Klecí až k Vlkovu. Na hrázi Rožmberka 76 památných dubů letních (výška 11–26 m, stáří 150–400 let), u přelivu pomník Jakuba Krčína s vodočtem z r. 2004. Rybník Rožmberk je rovněž součástí rozsáhlého mokřadního systému mezinárodního významu „Třeboňské rybníky“, chráněného Ramsarskou konvencí. Východní část rybníka Rožmberk tvoří Výtopa Rožmberka (přírodní rezervace, rozlehlý komplex pobřežních porostů rybníka a mokrých luk se vzácnými společenstvy) a nízkou hrází oddělený rybník Vítek: 46 ha, zřízen v l. 1879–80 oddělením části Rožmberka (obavy před protržením 2 km dlouhé hráze); přes jižní cíp rybníka a přes Lužnici u Staré Hlíny 2 kamenné záplavové mosty (5 a 12 oblouků, původní výška oblouků 14 m) z l. 1781 a 1799 – technická památka. Silniční dopravě sloužily až do r. 1988.

 

Výtopa Rožmberka (© Jan Ševčík)

Výtopa Rožmberka

Rožmberk (© Jan Havelka)

Rožmberk

Cesta u Rožmberka (© Jan Havelka)

Cesta u Rožmberka