Sezimovo Ústí I

Město Sezimovo Ústí (7380 obyv.) je tvořené 2 oddělenými částmi, mezi nimiž probíhá silnice E55.

Sezimovo Ústí I – Paďousy, vzniklo na místě historického Ústí, zmiňovaného již v l. 1262 a 1317 v souvislosti se Sezemou z rodu Vítkovců. Stával zde i dominikánský klášter a kvetla četná řemesla. Dočasný útulek zde nalezl M. Jan Hus a další kazatelé a ideologové husitského hnutí. R. 1420 město zničeno husity (přešli do nově zakládaného Tábora). Na 400 let město zmizelo. V 18. stol. zkoumány zříceniny zvané Starý Tábor a v lese na levém břehu Lužnice zbytky zdí někdejšího předměstí zvané Nové Město (vzniklo ve 14. stol., zaniklo r. 1420). Původní město obnoveno úsilím táborského učitele Svatoše a nazýváno Svatošov.

Na náměstí je pozdně empírový kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1835–38.

V budově školy pamětní deska archeologa J. Švehly z r. 1931 (zkoumal zaniklé město, odkryl Kozí Hrádek).

Sezimovo Ústí - kostel Povýšení sv. Kříže (© Veronika Lauberová)

Sezimovo Ústí - kostel Povýšení sv. Kříže