Slepičí vršek

Přírodní památka (1,87 ha, vyhl. r. 1955) – písečný přesyp s charakteristickou pískomilnou květenou.