Soběslav - město

Město (7220 obyv.), r. 1990 vyhlášena městská památková zóna. První zmínka r. 1293 (majitelé Rožmberkové), městem od r. 1390.

Poblíž nádraží evangelický kostel z r. 1925, prostá historizující stavba bez věže. Na náměstí Republiky pomník M. J. Husa od R. Kabeše z r. 1926, kašna se sochou sv. Floriána z r. 1724 a barokní mariánský sloup z r. 1714.

V přírodním parku u Nového rybníka (22,45 ha, vyhlášen r. 1949) renovován pavilonek Zadražilka a pomník O. Ostrčila. Na severní straně k rybníku přiléhá mokřad. Kolem rybníku i mokřadu se táhne řada stromů. Rybník je napájen náhonem od Černovického potoku, který je veden západní stranou přilehlého mokřadu. Hladina je částečně pokrytá plovoucími ostrovy. Z jihozápadní strany rybníku vede krátký odtok do Černovického potoku.

U Soběslavi a Zvěrotic nálezy krystalů rulitu (oxid titanu).

Infocentrum: nám. Republiky 148, tel.: 601 339 095, www.musobeslav.cz Otevřeno VII.–VII. Po–Ne, VI. a IX Po–Pá, 9 –18 hod.

 

Soběslavské náměstí (© www.musobeslav.cz)

Soběslavské náměstí

Lužnice u Soběslavi (© Jan Havelka)

Lužnice u Soběslavi

pohled na Soběslav od Lužnice (© Jan Havelka)

pohled na Soběslav od Lužnice