Staňkovský rybník

Rekreační rybník v lesích u obce Staňkov, jeden z nejkrásnějších jihočeských rybníků na rakouských hranicích. Založen v r. 1550 Mikulášem Ruthardem z Malešova na Koštěnickém potoce. Pův. zván Soused, později Velký Bystřický. Z jihočeských rybníků je nejdelší (vzdušná vzdálenost mezi jz. a sv. zátokou je 5 km), nejhlubší v ČR (místy až 16 m, u hráze 8,5 m), obsahuje největší množství vody (6,5 mil. m3), vodní plochou (241 ha) je však až na 7. místě. Hlavní hráz je dl. jen 170 m, vysoká 14 m a v koruně široká 20 m. Rybník má písčité dno, břeh je z 90 % pokryt lesy. Vyhledáván k rekreaci a koupání.

Staňkovský rybník (© Petra Jiroudková)

Staňkovský rybník