Průvodce

Popisy tras

Úseky a etapy

Stezka je rozdělena na úseky (Mladá Lužnice, Horní Lužnice, Střední Lužnice, Dolní Lužnice) a ty dále na jednotlivé (převážně jednodenní) etapy. Na stránce úseku je úvod a přehled jednotlivých etap s uvedenou délkou.

Samostatné stránky pro popis jednotlivých etap informují o přístupových bodech na trasu, pokračují schématem, ukazujícím po jakých značených trasách etapa prochází, jejich barevné značení a kilometráž mezi jednotlivými křižovatkami. V Rakousku je místo barev používáno jednotně logo trasy - psací L. Schéma trasy doplňují výřezy z turistických map KČT. Následuje popis průběhu trasy s odkazy na informace o pozoruhodných místech a fotografie. Každá etapa má uvedené charakteristiky (délka, převýšení, typ zajímavostí na trase atd.), podle kterých lze etapy i vyhledávat. 

Vyhledání etapy

Pokud chcete vybrat trasu podle různých parametrů, jako je délka, převýšení cesty, výskyt zajímavostí určitého druhu (přírodní, historické, technické a architektonické), míst rozhledu a nebo pouze vhodnosti pro děti či seniory, využijte možnost vyhledání etapy.

Turistické značení stezky

Na Českém území

Stezka podél Lužnice je v celé délce označena svým logem . Toto logo se vyskytuje u všech cílů uvedených na směrovkách (umístěných na rozcestích), a to tak, že je vždy připojeno mezi názvem cíle a kilometrickou vzdáleností. 

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají z tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený , modrý , zelený  nebo žlutý . Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10x10 cm. V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito značení speciálními značkami: odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovýmii i místnimi značkami nebo speciálními značkami naučné stezky. 

Ve městech, vesnicích, na křižovatách s jinou značenou rasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíte název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

Na území Dolního Rakouska

Stezka podél Lužnice je i v Rakousku po celé délce značena svým logem . Je zasazeno do konceptu značení na území Dolního Rakouska. Zde se jedná o žlutý podklad s černým písmem na hliníkových tabulkách. 

Tabulky ve tvaru šipky nabízí, kromě stupně obtížnosti trasy (modrá = lehká, červená = obtížnější, černá = těžká), jeden nebo více cílů s uvedenými vzdálenostmi a průměrnou dobou chůze (počítáno s rychlostí chůze 4 km/h). Piktrogramy poukazují na stravovací a ubytovací zařízení.

Takové cedule se nacházejí na vybraných místech (významná rozcestí, centra obcí, ...). 

K průběžnému značení slouží čtvercové cedule s nalepenými značkami různých pěších tras. Šipky přilepené k těmto značkám ukazují na směr cesty. Na vhodných místech (obzvlášť v lese) se používají namalované značky.