Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena

Po půlroční průzkumné práci v roce 2012 a další dvouleté systematické práci od června 2012 do dubna 2014 byla počátkem května t. r. stezka podél Lužnice slavnostně otevřena. Tato 230 km dlouhá dálková pěší trasa od pramene Lužnice v Rakousku (Karlstift) až po ústí Lužnice do Vltavy (Týn nad Vltavou), byla otevřena na dvou místech: 4. 5. 2014 byl otevřen rakouský úsek ve městě Weitra a o týden později 11. 5. 2014 byla v Bechyni otevřena Stezka celá.

Hlavním partnerem velkého projektu byl Klub českých turistů, Partnerem pak agentura Waldviertel Destination (se sídlem ve Zwetlu). Slavnostní otevření proběhlo v rámci malého příhraničního projektu, ve kterém Hlavním partnerem byl odbor KČT Bechyně, Partner na rakouské straně zůstal stejný. Oba projekty podporované z prostředků EU se jmenovaly "Stezka podél Lužnice nás spojuje".

Otevření Stezky ve Weitře výborně připravil starosta města pan Raimund Fuchs. Slavnost se konala na vlajkami vyzdobeném náměstí před historickou radnicí. Hrála při ní městská dechová kapela a hrál, tančil a zpíval folklorní soubor Růže z Českého Krumlova. Slavnosti se zúčastnila velká delegace města a turistů z Bechyně, vedená starostou města Mgr. Jaroslavem Matějkou. Přítomné přivítal pan starosta Fuchs, odpověděl mu pan starosta Matějka. Za Partnera projektu hovořila paní Elizabeth Ederndorfer projevy za Hlavního partnera uzavřel vedoucí projektu Ing. Jan Havelka. Slavnosti se kromě představitelů města Weitra a účastníků dvou autobusových turistických výprav z Jižních Čech (Bechyně a České Budějovice) zúčastnila i řada občanů města. Vedoucí představitelé měst Weitra a Bechyně, zástupci O-KČT Bechyně a členové folklorního souboru pak byli pozváni do krásného slavnostního sálu radnice k přijetí a pohoštění.

O týden později se pak v Bechyni konaly slavnosti dvě. Nejprve byla dopoledne přímo u Lužnice, v kouzelném prostředí soutoku říčky Smutné s Lužnicí, pod skalním ostrohem, na kterém stojí Bechyňský zámek, slavnostně otevřena Stezka celá. Odpoledne pak v prostorách Muzea turistiky v Široké ulici bylo otevřeno Informační a řídící středisko projektu "Stezka podél Lužnice nás spojuje".

Při dopolední slavnosti účastníky přivítal a pobavil folklorní soubor Prácheňáček ze Strakonic. Hudba a zpěv souboru se rozléhaly údolím a to vytvořilo přátelskou a veselou atmosféru celého zahájení. Slavnost zahájil vedoucí projektu Ing. Jan Havelka, který přivítal všechny přítomné a jmenovitě pak starosty měst Bechyně a Weitra a představitele euroregionu Silva Nortica. Poté účastníky v Bechyni přivítal starosta města Mgr. Jaroslav Matějka, odpověděl mu starosta města Weitra Fuchs. Dále pak hovořili za rakouskou stranu ředitel agentury Waldviertel Destination Mag. (CV) Andreas Schwarzinger, za českou stranu pan Ing. František Štangl, místopředseda rady euroregionu Silva Nortica a zároveň ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a místopředseda KČT Zdeněk Cabalka. Proslovy uzavřel Ing. Jan Havelka. Stručně charakterizoval projekt, jeho cíle a očekávané přínosy a v závěru poděkoval všem, kteří mu pomáhali projekt vytvořit i těm, kteří pomáhali s přípravami slavnostního otevření Stezky. Jmenovitě pak poděkoval jednak nejbližším spolupracovnicím, které na projektu pracovaly, to je Ing. Adrianě Stránské, Bc. Barboře Přechové, Bc. Petře Jiroudkové a Bc. Veronice Lauberové, členům ústředního sekretariátu KČT a předsedovi odboru KČT Bechyně Petru Chaloupkovi a řadě dalších členů Bechyňského odboru.

Potom oba starostové přestřihli připravenou pásku a skupina hostů se vydala po přilehlém úseku Stezky. Oficiální hosté a členové folklorního souboru pak byli pozváni na občerstvení, připravené v historické restauraci Protivínka na náměstí.

Ve 14 hodin začala hrát hudba folklorního souboru v Široké ulici u Muzea turistiky. Po čtvrthodinovém programu folklorního souboru pak Ing. Havelka přivítal dalšího významného hosta slavnosti náměstka ministryně pro místní rozvoj pana Ing. Jiřího Houdka. Ten pronesl pozdravný projev a po něm vedoucí projektu charakterizoval vznik, budování a poslání Řídícího a informačního střediska projektu "Stezka podél Lužnice nás spojuje". Pásku ve dveřích střediska tentokrát přestřihli vedoucí představitelé kolektivů, které celý projekt připravily: Mag. (CV) Andreas Schwarzinger a Ing. Jan Havelka.

Potom si nejprve čestní hosté a po nich i ostatní účastníci prohlédli vnitřní vybavení střediska a v novém promítacím sálku zhlédli dvě krátké prezentace: první byla o Bechyni a druhá ukazovala budování nových částí Stezky na Bechyňsku a Vltavotýnsku. K provedení a vybavení  nových prostorů střediska slyšeli autoři projektu jen slova chvály.