Turovecký les

Přírodní park (2 000 ha, vyhlášen r. 2004). Spadá do něj převážná část Turoveckého lesa. Přírodní park byl zřízen k ochraně rozsáhlého lesního komplexu, který zabírá téměř celé území parku. Lesní porosty jsou převážně jehličnaté, s převahou smrku a borovice a s menší příměsí dubu a vtroušenou olší na podmáčených stanovištích. V severozápadní části parku se nachází soustava rybníků na přítocích Kozského potoka (Jezero, Starý Kravín, Polní rybník, Luční rybník, Nečisto).

Přírodní park Turovecký les (© Veronika Lauberová)

Přírodní park Turovecký les