Velký a Malý Tisý

Rybník Velký Tisý, 5. největší v jižních Čechách (317 ha), byl dokončen v r. 1505 jako první velké dílo Štěpánka Netolického; později ještě Jakubem Krčínem zvětšován. Zemní hráz v koruně dl. 1850 m, vysoká 5 m. Pobřeží je velmi členité, po jižním a záp. obvodu teče Zlatá stoka. Národní přírodní rezervace (615,54 ha s ochranným pásmem 706 ha, vyhl. v l. 1957 a 1988) – skupina rybníků s rozsáhlými rákosovými porosty, mokrými loukami, drobnými lesními enklávami, pastvinami a rolemi. Oblast je mimořádně významným hnízdištěm a shromaždištěm vodního ptactva. V období jarních a podzimních tahů je NPR důležitou zastávkou na cestě táhnoucích ptáků. Jedna z nejvýznamnějších rezervací v ČR. Přístupno omezeně po veřejných cestách.