Veselí nad Lužnicí

Město (6540 obyv.) a letovisko na soutoku Lužnice a Nežárky vzniklo sloučením měst Veselí n. Luž. a Mezimostí nařízením protektorátních úřadů z 1. 1. 1943. První historická zmínka o Veselí z r. 1259 (rožmberské panství). Od r. 1302 v držení krále. Karel IV. r. 1362 povýšil Veselí na město. Od r. 1491 opět majetkem Rožmberků. Po vymření rodu r. 1661 přešlo na Švamberky. Po Bílé hoře v královské moci až do r. 1660, kdy jej získali Schwarzenbergové (třeboňské panství). První zmínky o Mezimostí ve 14. stol. (majiteli Jeníkové z Mezimostí), od r. 1369 majetkem Rožmberků. Od r. 1494 v držení řady majitelů. V r. 1769 ho koupila obec. Vybudováním železniční trati r. 1871 se Mezimostí stalo železničním uzlem. Počátkem 20. stol. předčilo Veselí, od r. 1908 městem.

Původně renesanční radnice nazývaná dnes „Stará radnice“. Po požáru původní radnice v r. 1579 byla postavena v letech 1604-1617 v renesančním slohu. R. 1764 vyhořela a s ní i městský archiv. Byla obnovena, avšak průčelí do náměstí bylo provedeno barokně včetně postavení vížky s hodinami. V průčelí jsou znaky rožmberský, schwarzenberský a habsburský. Objekt je jeden z nejvýznamnějších historických celků města. V nádvoří jsou zachovány stavby z bývalého pivovaru (1555-1935) a sladovnická věž.  

Vedlejší renesanční Weisův dům se sgrafity z 16. stol. (štíty a sgrafita novodobá), dnes pobočka Husitského muzea v Táboře – Blatské muzeum (nám. T. G. Masaryka 111, tel.: 381 583 376, www.husitskemuzeum.cz; otevřeno V.–IX. Út–Ne 9–17 hod.) s Pamětní síní Karla Weise (1862–1944), hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní.

Nová radnice z konce 19. stol., na jejím místě stávala městská šatlava a masné krámy.

Původní raně gotický kostel Povýšení sv. Kříže. První zmínka o něm z pol. 13. stol. Původní část je postavena v románském slohu, dále byl kostel přestavěn goticky a rozšířen v r. 1330. V r. 1542 znovu přestavován a navíc postavena chrámová předsíň v renesančním slohu. Věž vystavěna na konci 16. stol. Dnešní věžní báň z r. 1724. Ve věži kostela se nachází čtyři zvony. Oltáře jsou barokní. Bývalá hřbitovní kaple Kalvárie z konce 18. stol. Kostel je rodištěm hudebního skladatele Emila Hlobila (1901–87) a dnes místem konání koncertů vážné hudby. Ke kostelu přiléhá původní hřbitovní kaple Kalvárie, nazývaná též kaple Panny Marie a sv. Petra a Pavla, byla postavena nad hrobkou veselských kněží. K ní na žádost faráře v r. 1758 byla přistavěna koncem 18. století kostnice a tvoří s ní nyní jeden celek. Současně byl rozšířen i hřbitov, neboť prostor okolo kostela byl naplněn.

U silnice E55 na České Budějovice kaple sv. Marka z r. 1754.

V městském parku Na Zastávce byl postaven v r. 1915 Husův pomník u příležitosti 500. výročí Husovy mučednické smrti.

Na Malém náměstí v Mezimostí barokní kaple sv. Floriána z let 1715–18, r. 1862 rozšířena o věž a presbytář. Věž zajímavá svým tvarem - čtyřboká část do výše hřebene střechy kaple přechází do osmiboké a je zakončena špičatou střechou.

Historická budova základní školy z roku 1907 na třídě Čs. armády. Za pozornost stojí také budova vlakového nádraží.

Na břehu Bechyňského potoka (Blatská stoka) blízko jeho zaústění do Lužnice na severním okraji města je pahorek zvaný Talíř, od stráně oddělený hlubokým příkopem. Zde stávala tvrz, jejíž založení není zjištěno, ale písemně je doložena ve 14. století. V 15. století se však již nepřipomíná. Z valů tvrze se vyoralo trochu kamení s maltou.

Infocentrum: nám. T. G. Masaryka 25, tel.: 381 548 180, www.veseli.cz. Otevřeno VII.–VIII. Po–Pá 8–17, So 9–12 hod.; IX.–VI. Po a St 8–17, Út 8–15.30, Čt a Pá 8–14.30 hod.

Veselí nad Lužnicí, Stará radnice a Weisův dům (© Jan Havelka)

Veselí nad Lužnicí, Stará radnice a Weisův dům

Veselí nad Lužnicí, Stará radnice a Weisův dům (© Jan Havelka)

Veselí nad Lužnicí, Stará radnice a Weisův dům

Weisův dům (© Jan Havelka)

Weisův dům

Weisův dům (© Jan Havelka)

Weisův dům

Kostel Povýšení sv. Kříže (© Jan Havelka)

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže a děkanství (© Jan Havelka)

Kostel Povýšení sv. Kříže a děkanství

Veselí nad Lužnicí, "Poštovský dům" (© Jan Havelka)

Veselí nad Lužnicí, "Poštovský dům"

Řeka Nežárka u obce Hamr (© Jan Ševčík)

Řeka Nežárka u obce Hamr