Zlatá stoka

Zlatá stoka - (nazvána podle užitku, který přinášela) vybudována Štěpánkem Netolickým v l. 1506–20. Tvoří páteř třeboňské rybniční soustavy, napájí rybníky vodou z Lužnice, spojuje jižní a severní konec Třeboňské pánve. Stoka je dl. 47,8 km, široká 2–4 m, hl. 1–1,5 m, výškový spád 30 m. Odbočuje z Lužnice u samoty Pilař, propojuje řadu rybníků a před Veselím n. Luž. vtéká opět do Lužnice. Místy je vedena nad úrovní okolního terénu. Původně obtékala město Třeboň po západní a severní straně. Jakub Krčín ji před založením rybníka Svět přeložil na jižní a východní stranu města. Za Schwarzenbergů se po ní plavilo i dřevo (byla širší a hlubší a pravidelně se čistila). V průběhu doby Zlatá stoka sloužila i dalším účelům, např. k pohánění mlýnů a pil. Zlatá stoka jako jedinečné středověké vodohospodářské dílo je dokladem vysoké úrovně naší vodní techniky v minulosti.

Cesta kolem Zlaté stoky (© Petra Jiroudková)

Cesta kolem Zlaté stoky

Rybník Svět v zimě (© Jan Havelka)

Rybník Svět v zimě